transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Distinktionernas ordning

Författare och institution:
Anita Göransson (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Göransson Anita, red: Makten och mångfalden. Ds 2005:12., s. 319-332
ISBN:
91-38-22340-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Fritzes Off Publ
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
likhet och skillnad, integrationspolitik, karriär, etnicitet, kön, migration, internationalisering
Postens nummer:
86722
Posten skapad:
2009-01-14 17:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007