transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Makten och mångfalden. Eliter och etnicitet i Sverige. Ds 2005:12

Redaktör(er):
Anita Göransson (Institutionen för arbetsvetenskap)
ISBN:
91-38-22340-6
Antal sidor:
337
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Fritzes Offentliga Publikationer, Integrationspolitiska Maktutredningen, Regeringskansliet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
etnicitet, maktelit, karriärvägar, sociala fält
Postens nummer:
86683
Posten skapad:
2009-01-14 16:43
Posten ändrad:
2013-01-29 09:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007