transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Still not stable after all these years. The logic of negative path dependency in party system stability in Central and Eastern Europe

Författare och institution:
Andreas Bågenholm (Statsvetenskapliga institutionen); Andreas Johansson Heinö (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at the Swedish Political Science Association’s annual meeting in Uppsala, September 26-27, 2008. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
86661
Posten skapad:
2009-01-14 16:23
Posten ändrad:
2010-03-05 09:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007