transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Art, artistic research and the animal question

Författare och institution:
Bryndis Snæbjørnsdóttir (Konsthögskolan Valand); Helena Pedersen (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Art Monitor,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Nyckelord:
konstnärlig forskning
Postens nummer:
86629
Posten skapad:
2009-01-14 16:05
Posten ändrad:
2011-02-21 16:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007