transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Interferon-alpha can improve the prognosis in high-risk melanoma. Combination of surgery, cytostatics and natural IFN-alpha doubled the survival rate]

Interferon-alfa kan förbättra prognosen vid högriskmelanom

Författare och institution:
Örjan Strannegård (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Fredrik B Thorén (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Erik Lundgren (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 105 ( 6 ) s. 358-61
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Tumörimmunologi
Nyckelord:
Antineoplastic Agents, Alkylating, therapeutic use, Combined Modality Therapy, Dacarbazine, therapeutic use, Disease Progression, Humans, Immunologic Factors, therapeutic use, Interferon-alpha, therapeutic use, Melanoma, drug therapy, mortality, surgery, therapy, Survival Rate, Treatment Outcome
Postens nummer:
86602
Posten skapad:
2009-01-14 15:52
Posten ändrad:
2010-05-06 12:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007