transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Några uppgifter som belyser elevers uppfattningar om vad som är teknik

Författare och institution:
Björn Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Maria Svensson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Ann Zetterqvist (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Nordina, 4 ( 2 ) s. 168-176
ISSN:
1504-4556
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
86588
Posten skapad:
2009-01-14 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007