transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lönekostnader och lönebildningens transaktionskostnader. Kollektivavtalssystemets utveckling i Sverige 1906-1956

Författare och institution:
Christer Lundh (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Christer Lundh (red), Nya perspektiv på Saltsjöbadsavtalet,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SNS Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Saltsjöbadsavtalet, kollektivavtal, transaktionskostnader
Postens nummer:
86564
Posten skapad:
2009-01-14 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007