transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Role of Chains of Convenience Goods in the Network - A Study of the Interaction Process between Buyers and Sellers in the Swedish Market for Convenience Goods

Författare och institution:
Eva Ossiansson (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Paper at the Nordic Workshop on Interorganizational Research, Ålborg, augusti,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
86524
Posten skapad:
2009-01-14 14:41
Posten ändrad:
2009-01-14 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007