transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evolution and mechanisms of red carotenoid coloration in bishops and widowbirds

Författare och institution:
Maria Prager (Zoologiska institutionen); Anette Johansson (Zoologiska institutionen); Staffan Andersson (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
14th International Symposium on Carotenoids, Edinburgh, UK, 17-22 July 2005,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
86477
Posten skapad:
2009-01-14 14:15
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007