transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Direction, divergence and trade-off's in the phylogeny of carotenoid colour signals and elongated tails in widowbirds and bishops (Euplectes spp.)

Författare och institution:
Staffan Andersson (Zoologiska institutionen); Maria Prager (Zoologiska institutionen); Anette Johansson (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
10th Congress of the International Society for Behavioral Ecology, University of Jyväskylä, Finland, 10-15 July,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
86475
Posten skapad:
2009-01-14 14:13
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007