transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Political Institutions and Generalized Trust

Författare och institution:
Bo Rothstein (Statsvetenskapliga institutionen); Dietlind Stolle (-)
Publicerad i:
Handbook of Social Capital, edited by D. Castiglione, J. van Deth and G. Wolleb. ,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
86470
Posten skapad:
2009-01-14 14:10
Posten ändrad:
2010-09-24 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007