transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Different strategies for color change

Författare och institution:
Sara Aspengren (-); Helen Nilsson Sköld (Institutionen för marin ekologi); Margareta Wallin (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS), 66 s. 187-191
ISSN:
1420-682X
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
Nyckelord:
Melanophore, melanocyte, melanosome, cytoskeleton, motor proteins
Postens nummer:
86458
Posten skapad:
2009-01-14 14:02
Posten ändrad:
2010-01-04 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007