transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Coping with project complexity - A study of a yearly facelift car project at Volvo Car Corporation.

Författare och institution:
Xianghong Hao (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
ISBN:
978-91-7246-270-0
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Datum för examination:
2008-10-10
Tidpunkt för examination:
13:15
Lokal:
CG-salen vid Företagsekonomiska institutionen, Vasagatan 1, Göteborg
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
86422
Posten skapad:
2009-01-14 13:41
Posten ändrad:
2013-06-26 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007