transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are the chain operations simply with it?: Five aspects meal model as a development tool for chain operations/franchise organizations

Författare och institution:
Mats Carlbäck (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Journal of Foodservice, 19 ( 1 ) s. 74-79
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
86407
Posten skapad:
2009-01-14 13:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007