transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Scandal Fatigue:Scandal Elections and Satisfaction with Democracy in Western Europe 1977-2006

Författare och institution:
Peter Esaiasson (Statsvetenskapliga institutionen); Staffan Kumlin (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Presented at the Annual American Political Science Association Meeting, Boston, August/September 2008 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
86404
Posten skapad:
2009-01-14 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007