transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kinship and parental care in the Kentish plover.

Författare och institution:
Clemens Küpper (-); András Kosztolányi (-); Donald Blomqvist (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); Richard ffrench-Constant (-); Tamás Székely (-)
Publicerad i:
10th Congress European Society for Evolutionary Biology, Krakow, Poland.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
86398
Posten skapad:
2009-01-14 13:21
Posten ändrad:
2010-07-09 18:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007