transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Helpers at the nest: Influence on breeding performance in the field flicker, Colaptes campestris

Författare och institution:
Raphael I. Dias (-); Debora Goedert (-); Donald Blomqvist (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); Regina H. Macedo (-)
Publicerad i:
. 45th Annual Meeting of the Animal Behavior Society, Snowbird Resort, Utah, USA.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
86384
Posten skapad:
2009-01-14 13:11
Posten ändrad:
2010-07-09 18:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007