transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Consent, political trust and compliance: Rejoinder to Kaina’s remarks on ‘Organizing consent’

Författare och institution:
Marcia Grimes (Statsvetenskapliga institutionen & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
European Journal of Political Research, 47 ( 4 ) s. 522-535
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
86372
Posten skapad:
2009-01-14 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007