transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Do You Believe Me? Public Sector Incentive Systems in Japan, Korea, Spain, and Sweden.

Författare och institution:
Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen); Victor Lapuente (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
QoG Working Paper Series 2008:25. Gothenburg: The Quality of Government Institute. 2008,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
86364
Posten skapad:
2009-01-14 12:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007