transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rats! Snails! On two English imprecations.

Författare och institution:
Göran Kjellmer (Engelska institutionen)
Publicerad i:
At Home in the World, ed. by Chloé Avril and Ronald Paul, s. 121-126
ISSN:
0072-503X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
86345
Posten skapad:
2009-01-14 12:19
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007