transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How much longer for cheap reductions - Taxation of the CDM

Författare och institution:
Adrian Muller (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Carbon Finance, 3 ( 25 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
86293
Posten skapad:
2009-01-14 10:51
Posten ändrad:
2009-01-14 11:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007