transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Callcenter + omvårdnad = sjukvårdsrådgivning – det bästa av två världar?

Författare och institution:
Monica Andersson Bäck (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Telefonrådgivning inom Hälso- och sjukvård/red Inger Holmström, s. 163-186
ISBN:
9789144047768
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård ger en bred översikt över olika aspekter av telefonrådgivnings-verksamhet i Sverige. Innehållet fokuserar på samtal som arbetsverktyg snarare än på medicinska bedömningar och symtom. Några av kapitlen tar upp organisatoriska aspekter medan andra utgår från sjuksköterskans respektive uppringarens perspektiv. Med hjälp av illustrativa exempel visar författarna på såväl samtalets olika faser som etiska dilemman vid specifika samtal i t.ex. en akut situation. Boken vänder sig främst till dem som arbetar med eller vill börja arbeta med hälso- och sjukvårdsrådgivning per telefon samt till studerande i olika vårdutbildningar. Den lämpar sig även för andra yrkesgrupper som arbetar med rådgivning per telefon, t.ex. apotekspersonal, sjukgymnaster, barnmorskor, allmänläkare och kuratorer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
sjukvårdsrådgivning, call center, New Public Management, etiska dilemman, arbete, organisation
Postens nummer:
86258
Posten skapad:
2009-01-14 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007