transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

healing response

Författare och institution:
Tomas Albrektsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Victoria Franke Stenport (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Ann Wennerberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
osseointegration, s. 47-50
ISBN:
978-0-86715-479-5
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
86229
Posten skapad:
2009-01-14 09:20
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007