transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A comparative study of TiOblast and Osseospeed implants retreived from humans

Författare och institution:
Tomas Albrektsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Marta Rocci (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Massimiliano Martignoni (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Antonio Rocci (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
Applied Osseointegration research, 7 s. 26-30
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
86220
Posten skapad:
2009-01-14 08:53
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007