transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Church Paintings of Gottfired Hendzschel in Norway - Past and Future Conservation

Författare och institution:
Tine Frøjsaker (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, kulturvård)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Göteborg studies in conservation / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0284-6578
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Datum för examination:
2002-09-26
Opponent:
Dr. Prof. Ernst van de Wetering
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Bebyggelseforskning
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
86199
Posten skapad:
2009-01-13 21:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007