transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Two- year outcome with Nobel Direct® implants: A retrospectric radiographic and microbiologic study in 10 patients.

Författare och institution:
Tommie Van de Velde (-); Eric Thevissen (-); Carina B. Johansson (-); Hugo De Bruyn (-)
Publicerad i:
Clin Implant Dent Relat Res. 2008 Sep 9. , 9
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Veterinärmedicin ->
Medicinsk biovetenskap ->
Morfologi
Ytterligare information:
PMID: 18783421
Postens nummer:
86181
Posten skapad:
2009-01-13 20:48
Posten ändrad:
2010-11-03 14:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007