transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En kvinnas många röster

Upphovsman:
Gunilla Gårdfeldt (Högskolan för scen och musik)
Antal sidor:
Föreställningar, programblad, dokumentation på dvd samt skriftlig redovisning
Publikationstyp:
Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
”Ett reproducerande och konservativt spelsätt i operagenren får aldrig tillåtas döda innehållet eller sättet att levandegöra berättandet. Detta gäller både skådespeleri och sångmetod. Att riva ner hinder, stelnade former, för att istället söka tydliggöra genreöverskridande och andra fungerande metoder i all slags musikteater, driver mig i mitt arbete.” Gunilla Gårdfeldt; En viktig utgångspunkt för min idé att göra en musikdramatisk monolog av En kvinnas många röster, i forsknings- och utvecklingssyfte, har varit vetskapen om att operasångerskan och skådespelerskan Emelie Sigelius skulle gestalta kvinnan. Karaktären i historien är sammansatt av texter från tre helt olika författare samt med musik av åtta vitt skilda tonsättare från olika epoker och därmed av helt väsensskilda stilar. Emelie Sigelius äger som artist det mod och den erfarenhet som krävs för att inte enbart reproducera den traditionella bilden av operasång. För henne är det möjligt att i sin kropps intelligens och i sin röst härbärgera denna disparata karaktär, som utmärks av extrem ombytlighet i stämningar och temperament. Dessa kvaliteter krävs om skådespelerskan ska bli ”hel” i sin karaktär och därmed trovärdig och personlig i sitt musikaliska berättande. Musikern och sångcoachen Ryszard Dabrowski har tillfrågats av liknande starka skäl. Han både vågar och är skicklig i att använda sig själv, sin repertoarkännedom om opera och musik på ett sätt där berättande och text sätts i fokus. Till vår hjälp finns även Marianne Khoso, en nytänkande sångcoach, som i bifogat dokument själv förklarar sitt arbetssätt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Ytterligare information:
Redovisning av den konstnärliga gestaltningen har skett form av en musikdramatisk monolog på Stadsteaterns lunchscen med 5 föreställningar 2008 15 15-19 samt i Artistens konsertsal med 2 föreställningar 2008 05 24-25; I rollen som kvinnan: Emelie Sigelius I rollen som radion, ackompanjatör Ryszard Dabrowski
Postens nummer:
86131
Posten skapad:
2009-01-13 17:21
Posten ändrad:
2009-01-15 10:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007