transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Naturbetesmarker i landskapsperspektiv – en analys av kvaliteter och värden på landskapsnivå.

Författare och institution:
Regina Lindborg (-); Jan Bengtsson (-); Åke Berg (-); S Cousins (-); O Eriksson (-); T Gustavsson (-); Knut Per Hasund (-); Lisette Lenoir (-); Aina Pihlgren (-); Erik Sjödin (-); Marie Stenseke (Kulturgeografiska institutionen)
ISBN:
91-89232-20-8
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Centrum för biologisk mångfald
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
Nyckelord:
Betesmarker (sao) Landskap (sao) Landscape (LCSH) Pastures (LCSH)
Postens nummer:
86075
Posten skapad:
2009-01-13 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007