transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Promise and Performance of Institutional Analysis: Conclusions

Författare och institution:
Jon Pierre (Statsvetenskapliga institutionen); B. Guy Peters (-); Gerry Stoker (-)
Publicerad i:
i Jon Pierre, B. Guy Peters och Gerry Stoker (eds), Debating Institutionalism (Manchester. Manchester University Press, 2008),, s. 232-40.
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
85958
Posten skapad:
2009-01-13 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007