transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A guide to the fish associated with deep-water coral

Författare och institution:
M McCrea (-); M J Costello (-); A Freiwald (-); Tomas Lundälv (Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium); Lisbeth G. Jonsson (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
2nd International Symposium on Deep Sea Corals, Erlangen, Germany,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
85957
Posten skapad:
2009-01-13 13:55
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007