transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

International contracts - harmonization of commercial law by conventions, soft law and individual contracts

Författare och institution:
Christina Ramberg (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Corporate and employment perspectives in a global business environment / ed: Roger Blanpain , s. 117-122
ISBN:
90-411-2537-X
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
85949
Posten skapad:
2009-01-13 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007