transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Detailed mapping of a shallow occurrence of Lophelia pertusa in the Kosterfjord, Sweden.

Författare och institution:
Lisbeth G. Jonsson (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
1st International Symposium on Deep Sea Corals, Halifax, Nova Scotia, Canada,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Ytterligare information:
Oral presentation
Postens nummer:
85938
Posten skapad:
2009-01-13 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007