transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From professional to managerial? Professional identities of Swedish School principals

Författare och institution:
Maria Jarl (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Uppsats presenterad på ECER 2008, The European Conference on Educational Research, Göteborg 10-12 september 2008 och på The XV NOPSA Conference, i Tromsö 6-9 augusti 2008. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
85935
Posten skapad:
2009-01-13 13:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007