transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Litteratursökning inom konstvetenskap

Författare och institution:
Charlotta Kerstin Hanner Nordstrand (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, kulturvård)
Publicerad i:
Konstvetenskaplig bulletin, 1989/90 ( 36 ) s. 4-6
ISSN:
0345-6420
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1990
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Biblioteks- och informationsvetenskap
Nyckelord:
konstvetenskap
Postens nummer:
85913
Posten skapad:
2009-01-13 13:28
Posten ändrad:
2013-01-08 13:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007