transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Feasibility of patient specific aortic blood flow CFD simulation.

Författare och institution:
Johan Svensson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Roland Gårdhagen (-); Einar Heiberg (-); Tino Ebbers (-); Dan Loyd (-); Toste Länne (-); Matts Karlsson (-)
Publicerad i:
Medical image computing and computer-assisted intervention : MICCAI ... International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, 9 ( Pt 1 ) s. 257-63
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Patient specific modelling of the blood flow through the human aorta is performed using computational fluid dynamics (CFD) and magnetic resonance imaging (MRI). Velocity patterns are compared between computer simulations and measurements. The workflow includes several steps: MRI measurement to obtain both geometry and velocity, an automatic levelset segmentation followed by meshing of the geometrical model and CFD setup to perform the simulations follwed by the actual simulations. The computational results agree well with the measured data.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adult, Aorta, physiology, Blood Flow Velocity, physiology, Computer Simulation, Feasibility Studies, Humans, Image Interpretation, Computer-Assisted, methods, Magnetic Resonance Imaging, methods, Male, Models, Cardiovascular, Rheology, methods
Postens nummer:
85895
Posten skapad:
2009-01-13 13:15
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007