transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Surveillance of infectious diseases by register data

Författare och institution:
Linus Schiöler (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Statistiska forskningsenheten)
Publicerad i:
Poster presentation at the Summer School in Register Based Statistics and Evaluation Studies, Örebro, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Postens nummer:
85883
Posten skapad:
2009-01-13 13:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007