transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbetet som socialisationsarena? Några reflexioner mot bakgrund av Taylor, Braverman, Blauner och Lysgaard.

Författare och institution:
Gunnar Gillberg (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Simonson, Birger (red) Perspektiv på arbetsvetenskapens klassiker. Skrifter från institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet no 5,
ISBN:
978-91-974504-6-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Socialisation
Postens nummer:
85878
Posten skapad:
2009-01-13 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007