transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

MARBIPP Marine Biodiversity Patterns and Processes, kattvattenkoraller

Författare och institution:
Lisbeth G. Jonsson (Institutionen för marin ekologi); Tomas Lundälv (Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Ytterligare information:
Webbrapport www.marbipp.se
Postens nummer:
85848
Posten skapad:
2009-01-13 12:36
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007