transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Debattartikel om svenska folkets inställning till Nato och Sveriges militära deltagande i Afghanistan

Författare och institution:
Ulf Bjereld (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Dagens Nyheter 2 maj 2008.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
85837
Posten skapad:
2009-01-13 12:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007