transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Peter Eskilson - en konstförmedlare från Düsseldorf

Författare och institution:
Charlotta Kerstin Hanner Nordstrand (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, kulturvård)
Publicerad i:
Det skapande jaget, s. 133-142
ISBN:
91-85198-13-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Postens nummer:
85825
Posten skapad:
2009-01-13 12:07
Posten ändrad:
2009-02-04 12:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007