transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kampen om kunskapen. Informationssamhällets politiska skiljelinjer

Författare och institution:
Ulf Bjereld (Statsvetenskapliga institutionen); Marie Demker (Statsvetenskapliga institutionen)
ISBN:
978-91-7224-079-7
Publikationstyp:
Bok
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
85819
Posten skapad:
2009-01-13 11:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007