transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gardenieae, extravagant Rubiaceae with problematic relationships

Författare och institution:
Arnaud Mouly (-); Kent Kainulainen (-); Claes Persson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Scripta Botanica Belgica, 44 s. 44
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Fylogeni systematik
Postens nummer:
85781
Posten skapad:
2009-01-13 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007