transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förväntningars betydelse i den förtroendeskapande processen

Författare och institution:
Mikael Bergmasth (Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning); Mats Strid (Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning)
Publicerad i:
Värdet av förtroende / red: Inga-Lill Johansson, Sten Jönsson, Rolf Solli,
ISBN:
91-44-02142-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
85651
Posten skapad:
2009-01-13 10:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007