transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

L 2 -estimates for the d-equation and Witten’s proof of the Morse inequalities

Författare och institution:
Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Annales de la faculte des sciences a Toulouse, 16 ( 4 ) s. 773-797
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
85649
Posten skapad:
2009-01-13 10:05
Posten ändrad:
2016-09-14 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007