transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A direct approach to Bergman kernel asymptotics for positive line bundles

Författare och institution:
Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Robert Berman (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Johannes Sjöstrand (-)
Publicerad i:
Arkiv för Matematik, 46 ( 2 ) s. 197-217
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
85646
Posten skapad:
2009-01-13 10:02
Posten ändrad:
2016-09-14 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007