transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bergman kernels and the pseudoeffectivity of relative canonical bundles

Författare och institution:
Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Duke Mathematical Journal, 145 ( 2 ) s. 341-378
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
A criterion for the pseudoeffectivity of (twisted ) relative canonical bundles of surjective projective maps.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Ytterligare information:
joint with: Mihai Paun/ Nancy
Postens nummer:
85640
Posten skapad:
2009-01-13 09:53
Posten ändrad:
2016-09-14 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007