transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adiponectin and its role.

Författare och institution:
Carl Johan Behre (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 68 ( 8 ) s. 678-80
ISSN:
1502-7686
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
85572
Posten skapad:
2009-01-13 08:53
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007