transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Three questions on the state of exception and secret service answerd by Maria Johansen

Författare och institution:
Maria Johansen (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Geist, ( Nr 13 ) s. 46-60
Antal sidor:
15
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Kriminologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Militär underrättelse- och säkerhetstjänst
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Undantag, suveränitet, disciplin, kontroll, underrättelsetjänst, demokrati
Ytterligare information:
Intervju
Postens nummer:
85555
Posten skapad:
2009-01-13 00:36
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007