transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Media Competition in the U.S.: Market Share Developments of Major Media

Författare och institution:
Rita Mårtenson (Företagsekonomiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
FE-rapport (print), ISSN 0348-7547 ; nr 231
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1984
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Mass media, advertising, competition
Postens nummer:
85530
Posten skapad:
2009-01-12 23:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007