transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

X-ray fluorescence analysis (XRF) for determination of the thyroid iodine content

Författare och institution:
Marie Hansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi & Institutionen för fysik (GU))
ISBN:
978-91-628-7387-5
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Tidpunkt för examination:
9:00
Lokal:
Föreläsningssal Karl Kylberg, Medicinaregatan 9
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
85503
Posten skapad:
2009-01-12 22:31
Posten ändrad:
2013-06-24 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007